ЗАКАЖУВАЊЕ

Ве молиме пополнете го формуларот за контакт или јавете се
на +389 72 226 123 за закажување на вашиот настан.

Ресторан Парк

Улица Кеј 13 Ноември 4а,
1000 Скопје, Македонија
+389 72 226 123
info@park.mk

Свадби

+389 72 226 123

Контакт | Парк Ресторан